THỐNG BÁO DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 SỬ DỤNG NĂM HỌC 2020 – 2021

Căn cứ kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 sử dụng năm học 2020 - 2021
trong trường Tiểu học Tân Thuận,
Trường Tiểu học Tân Thuận thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử
dụng trong nhà trường năm học 2020-2021 như sau:

Tài liệu đính kèm: Tải về
PHÒNG GD&ĐT ĐẦM DƠI 
TRƯỜNG TH TÂN THUẬN
                                                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số 03/TB-TH                                                                                                                                Tân Thuận, ngày 21 tháng 05 năm 2020


                                                                                                               THỐNG BÁO

                                                                                          DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1
                                                                                             SỬ DỤNG NĂM HỌC 2020 – 2021
Căn cứ kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 sử dụng năm học 2020 - 2021 trong trường Tiểu học Tân Thuận,
Trường Tiểu học Tân Thuận thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà trường năm học 2020-2021 như sau:
- Bộ sách: Cùng học để phát triền năng lực
- Danh mục cụ thể như sau:

TTTên sáchTên tác giảNhà xuất
bản
1Tiếng Việt 1Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Thị Hạnh
Tác giả: PGS.TS. Đặng Thị Lan Anh – PGS.TS.Trần
Thị Hiền Lương – TS. Trịnh Cam Ly – ThS.Nguyễn
Thị Hương Giang - Nguyễn Lê Hằng
Giáo dục
Việt Nam
2Toán 1Tổng chủ biên: GS.TSKH. Đinh Thế Lục
Chủ biên: PGS.TS. Phan Doãn Thoại
Tác giả: ThS. Nguyễn Phương Anh – ThS. Nguyễn
Thị Mỵ - Nguyễn Thị Bích Thuận
Giáo dục
Việt Nam
3Đạo đức 1Tổng chủ biên: GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc
Chủ biên: PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - ThS. Mai Mỹ
Hạnh - Nguyễn Thanh Huân - ThS. Nguyễn Thị Diễm
My - ThS. Nguyễn Thị Xuân Phương
Giáo dục
Việt Nam
4Tự nhiên và
Xã hội 1
Tổng chủ biên: GS.TS. Nguyễn Hữu Đĩnh
Chủ biên: TS. Phan Thanh Hà
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thu Hằng– TS. Nguyễn
Hồng Liên
Giáo dục
Việt Nam

 

5Giáo dục
Thể chất 1
Tổng Chủ biê kiêm Chủ biên: PGS.TS. Hồ Đắc Sơn
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Hà – TS. Nguyễn Thanh
Trung – TS. Nguyễn Duy Tuyến
Giáo dục
Việt Nam
6Âm nhạc 1Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên: Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình Nhạc sĩ-Hoàng Long ThS. Trần
Văn Minh - Nguyễn Thị Nga
Giáo dục
Việt Nam
7Mĩ thuật 1Tổng chủ biên: PGS.TS. Đoàn Thị Mỹ Hương
Đồng Chủ biên: Trinh Đức Minh – ThS. Bạch Ngọc
Diệp
Tác giả: ThS. Nguyễn Gia Bảy – Nguyễn Quỳnh Nga
– Trần Thị Thu Trang
Giáo dục
Việt Nam
8Hoạt động
trải nghiệm
1
Tổng chủ biên: TS. Lưu Thu Thủy
Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Anh
Tác giả: Bùi Hương Liên – ThS Lê Thị Thắm B
Giáo dục
Việt Nam
9Tiếng Anh 1Tổng chủ b chủ biên: Nguyễn Quốc Tuấn iên: Hoàng Văn Vân;
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh - Đỗ Thị Ngoọc Hiền -
Nguyễn Bích Thủy - Lương Quỳnh Trang
Giáo dục
Việt Nam

Thông báo này được công khai đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng được biết.
Kính đề nghị Quý cha mẹ học sinh, học sinh đọc kỹ danh mục để mua đúng sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà trường năm học 2020-2021./.

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (báo cáo);
- Website trường; Mail cá nhân
- Zalo nhóm các lớp
- Lưu: VT.
                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG                                                                                                           Thi Văn Phúc

 

Bài viết liên quan