KH THANG 11-2019

Tài liệu đính kèm: Tải về
PHÒNG GD&ĐT ĐẦM DƠI
TRƯỜNG TH TÂN THUẬN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Số: 31/KH-THTân Thuận, ngày 03 tháng 11 năm 2019

KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2019
Chủ điểm: Thi đua lập thành tích chào mừng 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
20/11/1982 – 20/11/2019
I. YÊU CẦU:
1. Tiếp tục ổn định nền nếp Dạy - Học, duy trì sĩ số học sinh
2. Tổ chức các phong trào thi đua để giáo viên, học sinh lập thành tích chào
mừng ngày nhà giáo VN 20 – 11:
* Hội thi đối với học sinh: Tổ chức Hội thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo
Việt Nam 20-11
3. Công tác PCGDTH- ĐĐT
- Thm mưu PGD, Ban chỉ đạo PCGD xã phân chia địa bàn cho các trường, rà
soát, số liệu trên máy tính chuẩn bị cập nhật và đề nghị năm 2019.
4. Công tác chuyên môn:
- Tổ chức ôn tập, kiểm tra đánh giá GHKI theo đúng TT 22/2016-BGD: Đối với
Tổ 4,5 TCM ra đề, thống nhất đề, tiến hành kiểm tra theo lịch
- Hoàn thành việc cập nhật trên phần mềm quản lý học sinh Smas đi vào vận
hành thực hiện ( Liên lạc điện tử, đánh giá giữa kỳ)
- Thực hiện đầy đủ hồ sơ chuyên môn theo quy định văn bản điện tử
Lưu ý:
* SCN, sổ kế hoạch chuyên môn của tổ, thực hiện trình tự các nội dung như mẫu
SCN và sổ Kề hoạch tổ chuyên môn năm trước.
* GVCN, có kế hoạch phụ đạo học sinh chậm phát triển năng lực, thường xuyên
không HT CT bài học và bồi dưỡng học sinh năng khiếu ( thể hiện trong SCN)
* Tổ trưởng TCM: Tiếp xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn theo quy
định, nâng cao chất lượng SHCM theo hướng nghiên cứu bài học, thao giảng. Tổ
trưởng TCM kiểm tra hồ sơ chuyên môn của tổ viên có biên bản kiểm tra)
* Bồi dưỡng thường xuyên
- TCM hoàn thành kế hạch BDTX của tổ, sắp xếp tổ chức cho giáo viên trong tổ
báo cáo thảo luận, đánh giá chấm điểm từ th1ng 12
5. Công tác kiểm tra:
- Nhà trường tiếp tục, tăng cường dự giờ thăm lớp, tiến hành kiểm tra chuyên đề
hồ sơ tất cả GV, nhân viên, phụ trách các đoàn thể ( TT TCM, KT-VP, Đội, Thư viện
gồm KH năm học, HK, tháng, tuần)
6. Công tác Kế toán – VP
* Kế toán
- Chi trả công tác phí hết tháng 10/2019
* Văn phòng:
- Tiếp tục trang trí phòng làm việc, bổ sung đầy đủ hồ sơ, thực hiện chế độ lưu
trữ ( Hồ sơ tuyển sinh, C.Đi, C.Đến, BH, LB, Biên bản bàn giao lớp, đăng bộ HS …)
- Triển khai các văn bản, Luật, TT, NĐ ….. liên quan đến ngành để CBGV nắm
vững và thực hiện.
7. Công tác tổ chức, Đoàn thể
a. Tổ chức xét nâng lương trước thời hạn đúng hường dẫn của PNV
b. Công đoàn:
- Phát động các phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11,
động viên và tạo điều kiện cho công đoàn viên hưởng ứng tham gia tích cực và đạt
thành tích tốt. Phối hợp với nhà trường tổ chức ôn lại truyển thống ngày Nhà giáo VN
20/11
- Phối, kết hợp với Đoàn TNCSHCM phát động Phong trào trồng cây xanh, cây
cảnh để GV, HS thực hiện. Đối với điểm trường Hiệp Hải, Thuận Phước, phối hợp
với phụ huynh tiếp tục trồng hàng rào cây xanh xung quanh trường
c. Đoàn thanh niên:
- Kiện toàn BCH Chi đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ….cho đoàn viên
tham gia.
d. Đội TNTPHCM:
- Triển khai phong trào kế hoạch nhỏ; thực hiện tốt góp quỹ xây dựng ngôi nhà :
“ Khăn quàng đỏ”
- Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội cờ đỏ giúp nhà trường quản lý
tốt việc thực hiện nội quy của các lớp.
- Phát động các phong trào thi đua theo chủ điểm: Ngày nhà giáo VN 20 – 11
phù hợp với điều kiện nhà trường: như Văn nghệ, trò chơi dân gian….
- Có kế hoạch tổ chức sinh hoạt Đội, sao Nhi đồng, triển khai các chuyên hiệu
RLĐV
e. Thư viện thiết bị:
- Giới thiệu sách, lên lịch đọc sách cho CB,GV,HS
- Thực hiện tốt việc trưng bày, giới thiệu ĐDDH dùng chung để GV sử dụng.
8. Hội thao CC,VC ngành Giáo dục:
- Dự thi môn bóng chuyền nam liên kết với THCS Tân Thuận ( theo danh sách)
- Tăng cường tập luyện để thi đấu đạt kết quả cao
II. MỘT SỐ CÔNG VIỆC CỤ THỂ
1. Ôn tập và kiểm tra GKI ( theo lịch đã thông báo)
2. Xét nâng lương trước thời hạn: ngày 09/11/2019 ( HT,PHT, CTCĐ, TT
TCM, TT TVP, mời những người đăng ký nâng lương trước thời hạn)
3. Hội thi Văn nghệ đối với học sinh: Chủ điểm ca ngợi thầy cô, trường lớp, bạn
bè ( KH; điều lệ, cơ cấu giải thưởng gửi sau )
(Tuần 10 TPT Đội tập huấn 01 tuần nhà trường phân công Thầy gia tổ chức
chào cờ đầu tuần, PHT phân công dạy thay môn Âm nhạc)
- Mỗi lớp 01 tiết mục
- Đăng ký hạn chót ngày 11/11
- Tổ chức thi: 7g30’ ngày 20/11/2019 tại điểm Trung Tâm
4. Họp mặt, tọa đàm ngày 20/11.
- Điểm tập Trung: lúc 11 giờ ngày 20/11 ( Toàn bộ CB,GV,NV tham dự)
5. Hội thao
- Bốc thăm chia bảng: ngày 8/11
- Thi đấu môn bóng chuyền ngày 16,17.
Trên đây là kế hoạch hoạt động tháng 11/2019, toàn thể CB,GV,NV chủ động
thực hiện, trong quá trình thực hiện, có những vấn đề khó khăn vướng mắc liên hệ
cho BGH để có biện pháp tháo gỡ.

Nơi nhận:
- CB,GV,NV
- Website của trường
- Lưu VT
HIỆU TRƯỞNG


 

Bài viết liên quan