KH THANG 1-2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

1

PHÒNG GD&ĐT ĐẦM DƠI
TRƯỜNG TH TÂN THUẬN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Số 40/KH-THTân Thuận, ngày 31 tháng 12 năm 2019

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2020
A. Chủ điểm: Mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý - Thi đua lập thành tích chào
mừng chào mừng 90 năm ngày sinh nhật Đảng: 3/2/1930- 3/2/2020
B. YÊU CẦU:
1. Tiếp tục tuyền truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả việc “ Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự
học và sáng tạo”.
2. Tiếp tục tổ chức ôn tập cho học sinh có hiệu quả nhằm giúp học sinh đạt kết
quả cao trong đợt kiểm tra định kỳ cuối HK I. Tổ chức ra đề, tiến hành kiểm tra cuối
kỳ I, đánh giá học sinh đúng theo TT 22/2016-BGD, đảm bảo khách quan, công bằng,
tổ chức sơ kết năm học, đánh giá kết quả học kỳ I, triển khai kế hoạch học kỳ II năm
học 2019 – 2020
4. Công tác kiểm tra của nhà trường: Tiếp tục kiểm tra ký duyệt hồ sơ, KT nền
nếp Dạy và học, bảo quản CSVC trang thiết bị lớp học làm cơ sở đánh gia xếp loại
giáo viên, nhân viên HK I
5. Tiếp tục ổn định nền nếp Dạy - Học, có biện pháp duy trì sĩ số học sinh trước
và sau tết Nguyên Đán Canh Tý; Phối hợp với Ban Đại diện CMHS, với ban nhân dân
các ấp để bảo quản CSVC, trang thiết bị trong dịp tết; thực hiện nghỉ trước và sau tết
Nguyên Đán đúng quy định, vui xuân đón tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, phòng
tránh cháy nổ, tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội.
6. Các phong trào mũi nhọn:
- Đối với giáo viên: Thành lập đội tuyển, bồi dưỡng dự thi GVG cấp huyện
( Nhà trường cử 02 giáo viên dự thi vòng huyện: Nguyễn Than Hải, Trần Thanh
Tuyền), vòng huyện thi từ 12/2/2020 đến 18/3/2020
- Đối với học sinh: Thành lập đội tuyển, tiếp tục tập luyện dự thi Hội khỏe phù
đổng cấp huyện 2020 ( PHT Đăng ký trước 13/1/2020)
Lưu ý: GVCN có kế bồi dưỡng học sinh VCĐ, trường tổ chức thi cuối tháng
3/2020
7. Công tác tổ chức, đoàn thể:
- Thực hiện SKKN: CB,GV,NV có đăng ký SKKN đầu năm học tiến hành thực
hiện áp dụng trong quá trình công tác phù hợp với lĩnh vực công tác.
a. Công đoàn: Kết hợp với chính quyền, đề ra các phong trào thi đua lập thành
tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2/1930 – 3/2/2020
2
b. Đoàn - Đội:
- Kết hợp với GVCN quản lý thật tốt nền nếp, vệ sinh trường học đặc biệt là
trước và sau tết Nguyên Đán
- Tiếp tục triển khai các chuyên hiệu RLĐVcó hiệu quả
- Có kế hoạch chuẩn bị kết nạp đội viên mới khối lớp 3
c. Văn phòng:
- Xây dựng và triển khai kế hoạch CCHC năm 2020
- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, giờ giấc làm việc, thực hiện giờ hành
chính để xử lý công việc.
e. Kế toán:
- Tổng hợp chứng từ chi hết chế độ chính sách cho CB,GV,NV và học sinh hết
tháng 12 năm 2019
- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020
- Hoàn thành hồ sơ chứng từ quyết toán năm 2020 ( trình ký trước 01 tuần)
- Hoàn thành việc kiểm kê tài sản cuối năm.
g. Thư viện:
- Hoàn thành Kiểm kê sách giáo khoa, thiết bị ĐDDH cuối năm trước 15/1
- Kiểm tra bổ sung hệ thống hồ sơ thư viện, xử lý nghiệp vụ..
8. Bảo quản CSVC – Vệ sinh cảnh quan trường lớp:
- GVCN chỉ đạo HS thực hiện tốt công tác vệ sinh, trực nhật, lau chùi cửa kính,
cửa ra vào, bảo quản bàn ghế, giặt màn cửa trước khi nghỉ tết Nguyên Đán ( Trực nhật
trước khi vào lớp, đổ rác đúng nơi quy định)
- Điểm Tập Trung chăm sóc tốt cây đã trồng, giáo viên điểm lẻ trồng thêm và
chăm sóc hàng rào cây xanh xung quanh trường trong mùa khô.
C. Một số công việc cụ thể:
1. Công tác KT, đánh giá, báo cáo cuối KH I
a. Các môn đánh giá bằng nhận xét: Hoàn thành trong tuần 17
b. Các môn đánh gia bằng diểm số: Kiểm tra đầu tuần 18 (theo lịch)
Lưu ý: Báo cáo kết quả cuối kỳ trong tuần 18
* Hoàn thành NX-ĐG trên SMAS trong ngày thứ tư, báo cáo về trường thứ 5,
báo cáo về Phòng GD thứ 6
* GVCN sắp xếp môn học với GVBM, GV chuyên tránh trùng lặp
* PHT và VP nghiên cứu trên SMAS, chỉ bổ sung những báo cáo trên SMAS
không có.
3. Thực hiện chương trình Học kỳ II ( tuần 19): bắt đầu từ 13/1/2020
3
- GV căn cứ vào kết quả học tập của HS trong kỳ I, có kế hoạch phụ đạo, bồi
dưỡng học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhằm đạt và vượt chỉ tiêu đề ra
- Tổ trưởng CM theo dõi rà soát chất lượng của từng lớp trong tổ đối chiếu với
chỉ tiêu chung của tổ, chỉ tiêu từng lớp, có kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn tìm
biện pháp phụ đạo, bồi dưỡng và thay đổi phương pháp giảng dạy để đạt và vượt chỉ
tiêu năm học.
4. Nghỉ tết Nguyên Đán Canh Tý: Từ ngày 19/1/2020 đến hết ngày 2/2/2020
( Nhằm ngày 25/12/2019 đến hết ngày 9/1/2020 âm lịch)
Trên đây là kế hoạch tháng 01 năm 2020, tất cả CB,GV,NV triển khai thực hiện
nghiêm túc kế hoạch đề ra./.

Nơi nhận:
- Tổ chức, đoàn thể. CN
- Website nội bộ
- Lưu VT
HIỆU TRƯỞNG


4

Bài viết liên quan