KH NĂM HỌC 2019 - 2020

Tài liệu đính kèm: Tải về
PHÒNG GD&ĐT ĐẦM DƠI
TRƯỜNG TH TÂN THUẬN
Số 18/KH-TH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tân Thuận, ngày 5 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
NĂM HỌC 2019 - 2020
A- CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Căn cứ công văn số 305/PGDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2019 của của Phòng
GDĐT Đầm Dơi về việc Hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2019 -
2020;
- Căn cứ Kế hoạch số: 25/KH-PGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo Đầm Dơi về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm
học 2019 – 2020;
- Căn cứ Công văn số 438/PGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Phòng GDĐT
Đầm Dơi về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2019 –
2020;
- Căn cứ vào Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã
Tân Thuận về Giáo dục;
- Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên và tình
hình thực tế, trường TH Tân Thuận đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019
– 2020.
B- ĐẶC ĐIỂM NHÀ TRƯỜNG
1. Cán bộ - giáo viên - nhân viên
- Số lượng cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên: 41/22 Biên chế (và 01 HĐ 68)
Trong đó: Cán bộ quản lí: 2 ; TPT Đội: 1; giáo viên: 36; nhân viên: 3
- Tổng số tổ chuyên môn: 05 tổ ; 01 Tổ Văn phòng
Thông tin về cán bộ quản lí - nhân viên

TTBộ phậnSố CBQL-NV
Tổng
số
Đảng
viên
NữBiên chế
(cơ hữu)
Hợp
đồng
Trình độ
Trên ĐHĐHKhác
1BGH22022
2KT-VP10111
3TV - TB10111

 

4TPT Đội1111
Tổng531532

Thông tin về giáo viên:

Tổng
số
Trong đóGhi chú
Đảng
viên
NữBiên chế (cơ hữu)đồng HợpTrình độ chuyên môn
Trên ĐHĐHTCKhác
3624113602790

2. Học sinh
- Tổng số học sinh của trường: 625/301
Trong đó:
Khối 1: 159/67, Khối 2: 157/81, Khối 3:116/55, Khối 4: 81/44, Khối 5: 112/54.
- Thông tin về học sinh

KhốiSố
lớp
Tổng
số HS
Số
HS
nữ
Số HS
lưu ban
từ năm
học trước
Số HS dân
tộc thiểu số
Số HS
khuyết tật
hòa nhập
HS chuyển
trường năm
học trước
TổngNữĐếnĐi
16159674/1631
26157812/1635/13/0
3511655511/1
4581441/0322/18/3
5511254623/01/0
Cộng276253017/2261110/214/4

3. Cơ sở vật chất
- Số phòng học: 30 phòng
- Phòng chức năng
+ Khối phòng phục vụ học tập: Phòng học ngoại ngữ; Thư viện; Phòng thiết bị
giáo dục; Phòng truyền thống và hoạt động Đội.
+ Khối phòng hành chính quản trị: Phòng Hiệu trưởng, phòng Phó Hiệu
trưởng; Phòng họp; phòng giáo viên; Văn phòng; Phòng y tế học đường; Kho; Phòng
thường trực, bảo vệ ở gần cổng
4. Đoàn thể
- Chi bộ : 26/10 đảng viên đạt tỉ lệ 61,9 %
- Chi đoàn: 7 đoàn viên là giáo viên.
- Tổ chức Ban đại CMHS: Có Ban đại diện cha mẹ học sinh gồm có. 1 Trưởng
ban, 4 phó ban và 9 thành viên
- Tổ chức chi hội khuyến học gồm : BCH hội: 7 người và 34 hội viên.
- Tổ chức công đoàn: Công đoàn nhà trường có 42 thành viên được chia thành
04 tổ công đoàn nằm ở 04 điểm trường.
5. Phân tích môi trường giáo dục
a. Mặt mạnh
Trình độ Đội ngũ có CB,GV,NV có bằng Đại học tỉ lệ 30/41 tỉ lệ: 73,17%;
CĐ: 9/41 tỉ lệ 21,98; TH 2/41 tỉ lệ 4,88%
Nhà trường được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp uỷ Đảng, chính quyền
địa phương, Phòng GD-ĐT Đầm Dơi; được sự quan tâm giúp đỡ của các tổ chức,
đoàn thể trong xã và đặc biệt là sự quan tâm của phụ huynh đến việc học của con em
mình.
Cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư, xây dựng khá đảm theo yêu cầu.
Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên vững về nghiệp vụ ở từng lĩnh vực công
tác, tận tụy với công việc, tâm huyết với nghề, tận tình yêu thương HS, quý mến đồng
nghiệp, năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động, có uy tín với nhân dân, phụ huynh và
học sinh. Nhà trường có đủ GV chuyên để dạy các bộ môn như Hát nhạc, Mỹ thuật,
Thể dục, Tiếng Anh. Tập thể sư phạm có tinh thần đoàn kết nội bộ cao.
Đa số học sinh ham học, có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập.
b) Mặt yếu
Địa bàn rộng, dân sống thưa thớt điều kiện đi lại giao thông đi lại khó khăn nên
việc đến lớp của các em (nhất là vào mùa mưa, và những ngày thủy triều lên xuống),
nguy cơ mất an toàn khi các em đến trường là rất lớn.
c) Thời cơ
- Nhà nước đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ BHYT toàn dân
- Các tổ chức chính trị XH, đoàn thể….. quan tâm hỗ trợ HS nghèo có đủ điều
kiện tới trường theo học.
Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường hầu hết còn trẻ, nhiệt tình năng
nổ, có tinh thần cống hiến cao.
Phần lớn phụ huynh học sinh rất quan tâm đến việc học tập của con em mình,
việc phối hợp giữa nhà trường và gia đình thường xuyên và mang lại hiệu quả cao.
d) Thách thức
Trường mới ghép, có 04 điểm trường, địa bàn rộng, 3 điểm lẻ cách xa điểm
Trung tâm, gần nhất là 17 km, xa nhất 26 km nên giáo viên chuyên hàng ngày đi dạy
cũng như công tác kiểm tra, dự giờ thăm lớp rất khó khăn.
Cơ sở vật chất của nhà trường đã bắt đầu xuống cấp, trong khi nguồn kinh phí
đầu tư duy tu bảo dưỡng CSVC không có, công tác XHHGD luôn gặp khó khăn vì có
nhiều hộ dân sống tạm trú, không nghề nhiệp ổn định đời sống còn vất vả.
Thiết bị, ĐDDH chưa đủ so với danh mục tối thiểu do sử dụng lâu năm đã hư
hỏng, mặt khác lạc hậu trong thời đại đổi mới PPDH có ứng dụng CNTT.
C- NỘI DUNG KẾ HOẠCH
I. MỤC TIÊU CHUNG
Chủ đề năm học 2019 - 2020 là: “ Thầy mẫu mực, sáng tạo - Trò chăm ngoan
học giỏi”
1. Tham mưu với lãnh đạo PGD, với Đảng ủy, UBND xã tăng cường CSVC
đáp ứng các điều kiện thực hiện chương trình GDPT mới ban hành theo TT số
32/2018- BGDĐT.
Tham mưu với UBND xã, với các cơ quan đoàn thể địa phương, Ban Đại diện
CMHS, các mạnh thường quận trên địa bàn vận động kinh phí sửa chữa trường lớp
đảm bảo thực hiện nhiệm vụ năm học; tham mưu với lãnh đạo PGD Đầm Dơi về việc
mua sắm trang thiết bị cần thiết cho dạy học và quản lý.
2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD
Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 173/CT-BGDĐT ngày 7/5/2019 về việc tăng
cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; sắp xếp, phân công đội ngũ
theo định mức; tổ chức dạy 2 buổi/ngày ở những khối lớp, điểm trường có điều kiện
và được sự đồng thuận của phụ huynh.
.
3.Đổi mới công tác quản lí, quản trị trường học trường học theo hướng đẩy
mạnh phân cấp quản lí, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện
kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị, gắn với trách nhiệm của
người đứng đầu cơ sở giáo dục.
-Nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong
dạy học và quản lý; tích cực và nâng cao công tác truyền thông. Thực hiện tôt quy chế
dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; khắc phục tiêu
cực và bệnh thành tích trong giáo dục tiểu học.
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày
3/10/2017 hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát
triển năng lực và phẩm chất học sinh. Thực hiện nội dung dạy học nghiêm túc, linh
hoạt, sáng tạo. Tổ chức thực hiện nội dung dạy học theo hướng tiếp cận định hướng
Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đỗi mới phương pháp dạy, phương pháp học
và nâng cao chất lượng đánh giá học sinh tiêu học; vận dụng phù hợp những thành tố
tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng,
hiệu quả giáo dục.
4. Tăng cường nền nếp, ký cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động
giáo dục. Chú trọng kết hợp dạy chữ với dạy người, giáo dục ý thức, trách nhiệm của
công dân đối với gia đình - nhà trường - xã hội cho học sinh tiểu học. Thực hiện tốt
các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện nhà trường.
Tăng cường an ninh, an toàn trường học, tích cực phòng chống xâm hại và bạo
lực học dường; chú trọng xây dựng văn hóa học đường trong môi trường giáo dục;
tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, rèn luyện kỹ năng sông cho học sinh; nâng cao
ý thức trách nhiệm nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo cho đội ngũ giáo viên và cán bộ
quản lý giáo dục; xây dựng cơ chế phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong
giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh. Bảo đảm thực hiện hiệu quả chương trình
giáo dục thể chất, y tế trường học; phát động phong trào học bơi và phòng, chống
đuổi nước, tai nạn thương tích cho học sinh.
II. Các chỉ tiêu phấn đấu
1. Học sinh:
a. Các môn học và hoạt động

MÔN HỌC

CÁC HĐGD
T.SỐCUỐI HỌC KỲ ICUỐI HỌC KỲ II
TỐTHTCHTTỐTHTCHT
SL%SL%SL%SL%SL%SL%
TV62522836.4838661.76111.7623136.9638461.44101.60
TOÁN62524639.3636858.88111.7624839.6836758.72101.60
TNXH (KH)62530048.0032552.000.0030648.9631951.040.00
LS ĐL1957236.9212363.080.007437.9512162.050.00
T.ANH3118527.3322672.670.008727.9722472.030.00
Đ.ĐỨC62532051.2030548.800.0032451.8430148.160.00
Â.NHẠC62527043.2035556.800.0027544.0035056.000.00
M.THUẬT62534354.8828245.120.0034855.6827744.320.00
TC (KT)62530548.8032051.200.0031149.7631450.240.00
TD62544070.4018529.600.0044571.2018028.800.00

b. Năng lực, phẩm chất
- Năng lực:

Thời điểmTự phục vụ, tự
quản (%)
Hợp tác (%)Tự học
và giải quyết vấn đề
(%)
TốtĐạtCCGTốtĐạtCCGTốtĐạtCCG
CUỐI HK I53.9245.920.4852.3247.040.6448.9649.441.6
CUỐI HK II54.2445.920.1652.6440.070.3249.2849.441.28

- Về phẩm chất:

Thời
điểm
Chăm học,
chăm làm (%)
Tự tin,
trách nhiệm (%)
Trung thực,
lỷ luật (%)
Đoàn kết,
yêu thương (%)
TốtĐạtCCGTốtĐạtCCGTốtĐạtCC
G
TốtĐạtCC G
CUỐI
HK I
49.648.961.4449.649.760.6458.441.00.865.633.121.28
CUỐI
HK II
50.4048.960.6450.2449.76059.041.0066.8833.120

- Tỉ lệ học sinh HTCTTH: 100%.
- Học sinh hoàn thành chương trình các lớp học: 98,5 % trở lên
- Vở sạch chữ đẹp: Đạt: 70%, chưa đạt 30%
- Tỉ lệ chuyên cần: 100%
- Duy trì sĩ số học sinh: 99%
2. Cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên:
* Cán bộ quản lý:
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 2/2 – 100%
* Đối với giáo viên, nhân viên
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 16/42 – 38.1%
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 26/42 – 61.9%
- Hoàn thành nhiệm vụ: ( Không)
- Không hoàn thành nhiệm vụ: ( Không)
3. Các danh hiệu thi đua
- Trường: Danh hiệu tập thể LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN
- Công đoàn: CĐCS VỮNG MẠNH
- Liên đội: Liên đội mạnh cấp huyện
- Cá nhân: - LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN: 34
- CHIẾN SỸ THI ĐUA CƠ SỞ. 5
- CHIẾN SỸ THI ĐUA CẤP TỈNH:
- BẰNG KHEN UBND TỈNH: 6
- GV Giỏi vòng trường: 15/36 (36.11%)
- Sản phẩm sáng tạo KHKT: Vòng trường 5 SP/5 khối; dự thi vòng huyện 1SP
III. Các nhiệm vụ cụ thể
I. Thực hiện chương trình giáo dục
1. Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục
Trên cơ sở chương tình GDPT hiện hành, nhà trường xây dựng và thực hiện kế
hoạch giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh cụ thể:
- Xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung các môn học
và hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn nội dung giáo dục tự chọn và xây dựng các
hoạt động giáo dục phù hợp với nhu cầu của học sinh và điều kiện của nhà trường;
đảm bảo tính chủ động, linh hoạt của nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện kế
hoạch giáo dục dạy học 2 buổi/ngày.
- Xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo các nội dung giáo dục, giúp học sinh
hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu câu cần đạt của chương trình; tạo điều kiện cho học
sinh được học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục nhằm thực
hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Sắp xếp Thời khóa biểu một cách khoa học, đảm
bảo giữa các nội dung dạy học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lí về thời lượng,
thời điểm trong ngày và trong tuần học phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi học sinh tiểu
học.
- Tích cực, chủ động tham mưu chính quyền. địa phương, với lãnh đạo ngành
quan tâm đầu tư để đảm bảo tỉ lệ 01 phòng học/lớp, có đủ thiết bị dạy học tôi thiểu
theo quy định; đảm bảo tỉ lệ giáo viên/lớp và cơ cấu giáo viên để dạy đủ các môn học
và hoạt động giáo dục theo quy định.
2. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh .
a. Đổi mới phương pháp dạy học
- Tiếp tục thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” (PP-BTNB) theo Công văn
số 3535/BGDĐT-GDITTH ngày 27/5/2013 của Bộ GDĐT; xây dựng, hoàn thiện các
tiết dạy, bải dạy, chủ đề áp dụng PP-BTNB; tổ chức các giờ học cho học sinh tự thiết
kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện.
- Tiếp tục thực hiện dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở các trường tiểu
học theo Công văn số 240/PGDĐT ngày 26/5/2017 của Phòng GDĐT.
b. Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học.
- Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TTBGDDT.
- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phần mềm quản lí kết quả giáo dục và học tập của
học sinh; Thực hiện nghiêm và có chất lượng Công văn sô 2022/SGDĐT-VP ngày
24/8/2018 để giảm áp lực về hồ sơ, số sách, dành nhiều thời gian cho giáo viên quan
tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.
- Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học một cách nghiêm túc,
kiên quyết không để học sinh “ngồi nhằm lớp”; thực hiện khen thưởng học sinh thực
chất, đúng quy định; tránh tùy tiện, máy móc, khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ
học sinh và dư luận xã hội.
c. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực
tiễn cuộc sống.
Thực hiện dạy học gắn kết giữa kiến thức được học với vận dụng vào cuộc sông;
tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sông của
học sinh. Lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, xây dựng thói quen hình thành nhân
cách; tăng cường giáo dục pháp luật; giáo dục nhận thức về quyền của trẻ em; bình
đăng giới; phòng chống tai nạn thương tích; chú trọng giáo dục kĩ năng sống; thực
hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ
quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; bảo tôn thiên nhiên; ứng
phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao
thông...
3. Nâng cao chất lượng dạy học Ngoại ngữ
Thực hiện tốt theo tinh thân Công văn số 278/PGDĐT ngày 10/7/2019 về việc
hướng dẫn triển khai dạy Tiếng Anh cấp Tiêu học, THCS theo Đê án ngoại ngữ quốc
gia 2020 năm học 2019-2020.
- Tổ chức dạy tiếng Anh 2 tiế/tuần cho học sinh lớp 3,4,5 ở tất cả các điểm
trường.
- Thực hiện việc kiểm tra đánh giá theo quy định của Thông tư số 22; chú trọng
thực hiện đánh giá thường xuyên; bài kiểm tra định kỳ cần đánh giá đủ cả 4 kĩ năng
nghe, nói, đọc, viết,
- Tăng cường CSVC phục vụ dạy, học ngoại ngữ. Đảm bảo điều kiện tối thiểu về
cơ sở vật chất theo qui định, đặc biệt là ở các điêm trường lẻ.
- Tăng cường môi trường sử dụng tiếng Anh cho giáo viên và học sinh: tạo các
sân chơi, giao lưu tiếng Anh; khuyến khích đọc sách, truyện tiếng Anh; phát động
phòng trào giáo viên các môn học khác tham gia cùng học tiêng Anh với học sinh...
4. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây
dựng, phát triển thư viện đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng
tiếp cận năng lực cho học sinh
- Xây dựng và quản lí tốt môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, dân chủ, an
toàn, chât lượng và bình đẳng.
- Tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông
tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDDT ban hành quy định về
Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
Chuyển mạnh các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoải giờ lên lớp, hoạt dộng
ngoại khóa sang hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm; tập trung vào các hoạt động
giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống, kĩ năng
tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực, ý thức giữ gìn môi trường xanh - sạch -
đẹp; thực hiện tốt giáo dục thực hành tâm lí học đường cho học sinh tiểu học, làm tốt
công tác chăm sóc sức khỏe và làm quen với một số nghề truyền thống ở địa phương.
Triển khai mô hình “Thư viện thân thiện ” theo Kế hoạch số 1369/KH-SGDĐT ngày
16/7/2019 của Sở GDĐT về việc nhân rộng thư viện thân thiện trường tiểu học giai
đoạn 2019-2022 một cách linh hoạt và hiệu quả; thực hiện tốt Công văn số
430/BGDĐT-GDTH ngày 30/01/2019 nhằm hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự
học, tự nghiên cứu và phát triển ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiều học.
Tham mưu với PGD điều động nhân viên Thư viện về trường để làm tốt công tác
thiết lập và vận hành thư viện; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho
giáo viên và nhân viên thư viện về công tác tổ chức hoạt động đọc cho học sinh; dành
thời lượng phù hợp cho tiết đọc thư viện; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kĩ thuật,
học liệu và ứng dụng CNTT trong công tác quản lí và tổ chức hoạt động thư viện; huy
động sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng trong quả trình tổ chức hoạt động
nhằm góp phân xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.
5. Thực hiện dạy và học 2 buổi/ngày
Thực hiện Công văn số 378/PGDĐT ngày 10/9/2019 của Phòng GD&ĐT Đầm
Dơi Dơi về việc hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, nhà trường xây dựng kế
hoạch dạy học 2 buổi/ngày gồm 9 lớp từ khối 2 - khối 5 điểm tập trung thời lượng 7
tiết học/ngày.
Chủ động tham mưu với chính quyền địa phương, lãnh đạo Phòng Giáo dục ban
hành kế hoạch, tăng cường các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ
giáo viên, đẩy mạnh xã hội hóa để đảm bảo các điều kiện chuẩn bị cho việc triển khai
Chương trình GDPT 2018; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; giảm tối đa tỉ lệ
học sinh bỏ học.
6. Đổi mới công tác quản lí và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo
dục tiểu học.
a. Đổi mới công tác quản lí giáo dục tiểu học
- Tăng cường hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, quán
triệt thực hiện Chỉ thị số I38/CT-BGDBĐT ngày 18/01/2019 của Bộ GD&ĐT và các
văn bản chỉ đạo của Sở, Phòng về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách
trong nhà trường; chỉ đạo điều hành và triển khai Chính phủ điện tử theo hướng đồng
bộ, kết nối liên thông; hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lí Nhà nước về
giáo dục tiểu học.
b. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học
- Chuẩn bị đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, hợp lí về
cơ cấu và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho việc triển
khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
- Tiếp tục rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên theo chuẩn hiệu
trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, trên cơ sở đó xây dựng và thực hiện kế
hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực để đáp ứng theo chuẩn.
- Tạo điều kiện để tất cả cán bộ quản lí, giáo viên được tham gia các đợt tập huấn
nâng cao năng lực quản lí, tổ chức dạy học đáp ứng yêu câu thực hiện Chương trình
giáo dục phổ thông 2018.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo
đức nhà giáo; mỗi thầy giáo, cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho các em học
sinh noi theo. Kiên quyết “nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”
II. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, đảm bảo hiệu quả
kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
1. Duy trì, nâng cao chất lượng phô cập giáo dục tiểu học
- Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt tinh thần Công văn số 400/PGDĐT ngày
17/9/2019 của Phòng GD&ĐÐT Đầm Dơi về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ
cập và chống mù chữ năm 2019. Tích cực, chủ động tham mưu với lãnh đạo chính
quyền địa phương nhằm kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; xây
dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực để củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng
PCGDTH và phấn đấu đạt chuẩn ở mức cao hơn gắn với chương trình Mục tiêu quốc
gia về xây dựng nông thôn mới.
2. Đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt
chuẩn quốc gia
Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, Tổ chức đánh giá và đề ra kế hoạch
xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định tại Thông tư số 17⁄2018/TTBGDBĐT ngày 22/8/2018.
III. Chuẩn bị thực hiện Chương trình giáo dục phố thông 2018 đối với cấp
tiểu học (Chương trình ban hành kèm theo Thông tư sô 32/2018/TT- BGDĐT)
1. Chuẩn bị các điều kiện để thục hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018
a. Rà soát, sắp xếp, bô sung đội ngũ giáo viên tiểu học
Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học,
lớp học đề để xuất kê hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực
hiện chương trình giáo dục phổ thông.
b. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 và hướng dẫn cúa Bộ
GDĐT quy định về điều kiện đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông
2018, thực hiện rà soát, đánh giá lại điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có,
đặc biệt chú ý tới các lớp tổ chức dạy học 2buổi/ngày; xây dựng kế hoạch, sửa chữa,
nâng cấp, bổ sung điều CSVC, thiết bị dạy học đảm bảo điều kiện thực hiện nhiệm vụ
năm học 2019- 2020 và sẵn sàng triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ
năm học 2020-2021 đổi với lớp 1.
2. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đổi mới trong việc tổ chức các hoạt động dạy
học
- Tăng cường tập huấn, hướng dẫn giáo viên về hình thức, phương pháp, kỹ thuật
dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính
chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiễn trình dạy học
thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học;
- Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo
khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập
đặt ra trong bải học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập. thực hành,
trình bày kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận
để học sinh tiếp nhận và vận dụng.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định đánh giá học sinh tiểu học. Nhà
trường, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học
sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục từng môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường
theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh.
3. Tăng cường tô chức tập luân, bôi dưỡng cho dội ngũ giáo viên, củn bộ
quản lí giáo dục về thục hiện Chương trình giáo dục phô thông 2018, đặc biệt đôi
với lớp 1
Xây dụng kế hoạch, lộ trình phủ hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường: đồng
thời chọn cử đội ngũ giáo viên cốt cán đảm bảo số lượng và chất lượng đề thực hiện
kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và ưu tiên cho giáo viên đảm nhiệm dạy khối lớp 1.
4. Đẩy mạnh công tác truyền thông vê giáo dục tiêu học
Tiếp tục đây mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương,
chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ GDPT về đổi mới và phát triển
giáo dục. Tuyên truyền những kết quả đạt được để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận
với các chủ trương đổi mới về giáo dục tiểu học; xây dựng kế hoạch truyền thông,
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp
thông tỉn, tạo niềm tin của xã hội
IV. Các nhiệm vụ cụ thể và giải pháp
1. Về công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên
nhà trường
a. Nhiệm vụ:
- Tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện hiện tốt vai
trò, trách nhiệm của Nhà giáo, của viên chức ngành giáo dục đó là:
- Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước; Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị để
vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức; có ý
thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung. Tâm huyết với nghề nghiệp, có tinh thần đoàn
kết, tận tụy với công việc; thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của nhà trường,
của ngành.
b. Giải pháp:
.- Tạo điều kiện cho 100% CB,GV,NV tham gia học bồi dưỡng chính trị, chuyên
môn hè.
- Kết hợp với Chi bộ, Công đoàn thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho
đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản của ngành, chủ trương chính sách của
Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Giáo viên phải nắm vững chuẩn nghề nghiệp giáo
viên tiểu học, quy định về đạo đức nhà giáo, để phấn đấu nâng cao nghiệp vụ chuyên
môn, rèn luyện phẩm chất nhà giáo để thực hiện “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm
gương đạo đức tự học và sáng tạo”.
2. Về công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh
a. Nhiệm vụ:
- Giáo dục cho học sinh hiểu biết một số những chuẩn mực, hành vi đạo đức và
pháp luật phù hợp với lứa tuổi trong quan hệ với bản thân, gia đình, nhà trường, cộng
đồng, xã hội, môi trường và ý nghĩa của những chuẩn mực đó.
- Học sinh biết lựa chọn và thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp với các chuẩn
mực trong quan hệ và tình huống đơn giản trong cuộc sống.
- Giáo dục cho học sinh có thái độ tự trong, tự tin vào khả năng của bản thân, có
trách nhiệm đối với hành động của mình; yêu thương, tôn trọng con người; muốn đem
lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người; yêu cái thiện, cái tốt, cái đúng; không đồng
tình với cái sai, cái ác và cái xấu.
- Thực hiện có hiệu quả Giáo dục KNS cho học sinh theo tài liệu của BGD&ĐT
b. Giải pháp
- Chỉ đạo thực hiện tốt dạy học môn đạo đức và linh hoạt khai thác giáo dục đạo
đức thông qua các bài học, môn học khác.
- Chỉ đạo thực hiện tốt nội dung giáo dục KNS, ATGT cho học sinh
- Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường để nâng cao hiệu
quả GD đạo đức học sinh.
- Thực hiện tốt buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần để biểu dương các tập thể, cá
nhân, uốn nắn những thiếu sót và giới thiệu, định hướng những nội dung cần giáo dục
cho học sinh.
- Tổ chức tốt các ngày chủ điểm trong năm học gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn
của dân tộc; thông qua đó giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, ý chí
quật cường và tình yêu quê hương đất nước cho học sinh
3. Về tổ chức các hoạt động dạy học
3.1. Thực hiện quy chế chuyên môn
a. Nhiệm vụ:
- Thực hiện chương trình: 100%
- Thực hiện dạy đủ môn: 100%
* Công tác soạn giảng:
- Số lượng 100 %.
- 100% giáo viên soạn giảng đúng Chuẩn KTKN của chương trình môn học
- GV soạn giảng trên máy vi tính: 38/38 GV; ký duyệt Giáo án trên hộp thư điện
tử 100% GV
- Khuyến khích GV soạn giảng trình chiếu bằng GA điện tử ( Khi có máy chiếu,
ti vi )
- Chất lượng soạn 100% ĐYC trở lên
- Xếp loại chung: Tốt 30; Khá: 8; TB 0
- SHCM: 02 lần/tháng/tổ; SHCM theo NCBH 2lần/HK;
- Hội thảo chuyên đề đổi mới PPDH, TBDH 01 lần/năm
- Dự giờ thăm lớp:+/ HT: 30 tiết/HK
+/ PHT: 60 tiết/HK
+/ TTTCM : 30 tiết/HK
+/ GV: 01 tiết/tháng ( không kể thao giảng)
* Thực hiện hệ thống hồ sơ: Số lượng100% theo quy định, đúng thời điểm
* Ký duyệt hồ sơ: HT : 1lần/HK
PHT : 1 lần/tháng
TTTCM : 2 lần/tháng
* Kiểm tra: KT chuyên đề: 100GV/HK. KT toàn diện : 100% GV/năm ( HK I:
30%; HKII 70%)
* Xếp loại nghiệp vụ tay nghề GV: - Xuất sắc: 16/38- 42,11%; Khá 12- 31.58%
TB: 0.
* Chất lượng mũi nhọn:
- GV chủ nhiệm giỏi vòng trường 10 GV
* Trang thiết bị dạy học:
- Sử dụng thường xuyên ĐDDH sẵn có.
- Mỗi giáo viên làm 2 ĐDDH có giá trị/năm học
b. Giải pháp:
- Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên nắm vững nội dung chường trình sách giáo khoa,
nắm vững PP đổi mới đúng với đặc trung phân môn, khi sử dụng PP phải linh hoạt
phù hợp với các đối tượng học sinh, tạo hứng thú, tích cực học tập của học sinh để
nâng cao chất lượng Dạy-Học .
- Giáo viên thực hiện giảng dạy đúng chuẩn KTKN của chương trình môn học.
Tích hợp các nội dung giáo dục phù hợp vào các tiết học, môn học
- Ngay từ đầu năm học, chỉ đạo các TCM tổ chức SHCM để giáo viên thống nhất
cách soạn giảng theo chuẩn KTKN các môn học
- Mở các chuyên đề về đổi mới PPDH, Chuyên đề về làm và sử dụng ĐDDH , hồ
sơ chuyên môn.
- Thường xuyên kiểm tra dự giờ, ký duyệt hồ sơ, giáo án nhằm kịp thời uốn nắn
những hạn chế, lêch lạc trong chuyên môn nâng cao chất lượng dạy, học
- Khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên theo học các lớp ĐHTX nâng cao
nghiệp vụ chuyên môn.
3.2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát
triển năng lực học sinh
3.2.1. Đổi mới phương pháp dạy học
a. Nhiệm vụ:
- Triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới theo Công văn số
2067/SGDĐT-GDTH ngày 17/9/2015; Công văn số 2070/BGDĐT-GDTH ngày
12/5/2016 của BGD&ĐT.
- Chỉ đạo giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức
phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh, kích thích sự tìm tòi, sáng tạo trong học
tập và rèn luyện; ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn, giảng.
b. Giải pháp
- Giáo viên được chủ động sắp xếp bài dạy theo tinh thần nhóm các bài học thành
các chủ đề, lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc toàn bộ quy trình mĩ thuật phù hợp
với tình hình thực tế, không nhất thiết phải dạy nhiều tiết trong cùng một buổi.
- Chỉ đạo TCM thực hoạt động có hiệu quả, đặc biệt tổ chức SHCM theo NCBH,
để thống nhất phương pháp. Phối hợp với các trường tiểu học trong xã tổ chức SHCM
liên khối, liên xã để GV học hỏi kinh nghiệm trong đổi mới PPDH
- Thường xuyên kiểm tra, dự giờ điều chỉnh, uốn nắn những hạn chế, lệch lạc
trong việc lựa chọn hình thức tổ chức, PPDH
- Tạo ĐK GV làm ĐDDH, KK GV dạy trình chiếu gây hứng thú học tập của HS
3.2.2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học
a. Nhiệm vụ:
- Tổ chức các hình thức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh, với điều kiện
của lớp, của trường trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, cần coi trọng việc hướng
dẫn và giao nhiệm vụ cho học sinh để chủ động tìm tòi sáng tạo, chú trọng công tác phụ
đạo giúp đỡ học sinh yếu kém.
b. Giải pháp:
- Mở các chuyên đề về đổi mới hình thức tổ chức dạy học, chuyên đề soạn giảng
giáo án trình chiếu gây hứng thú học tập cho học sinh nâng cao chất lượng dạt học.
3.2.3. Đổi mới kiểm tra và đánh giá
a. Nhiệm vụ:
Thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh theo đúng tinh thần TT 22/2016-
BGD, giúp giáo viên khắc phụ khó khăn về kỹ thuật khi thực hiện đánh giá học sinh.
b. Giải pháp:
- Trong các buồi SHCM của trường, của tổ khối phải gắn với việc : Chủ yếu
nhận xét, hướng dẫn bằng lời nói trực tiếp để hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn trong
các giờ học và HĐGD, tránh máy móc ghi chép lời nhận xét. Trong quá trình thực
hiện vận dụng linh hoạt vào điều kiện giáo viên, sĩ số, lớp học thực hiện theo khả năn
cho phép trong việc ĐGTX để giúp học sinh tiến bộ nâng cao chất lượng giáo dục.
- Thành lập các tổ tư vấn để giúp đỡ giáo viên trong việc thực hiện TT22/2016-
BGD
- Chỉ đạo các các Tổ chuyên môn SHCM phải có nội dung về thực hiện TT
22/2016-BGD
3.3. Nâng cao chất lượng giảng dạy và sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn: Tổ
chức hội thảo, chuyên đề, hội giảng, sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài
học, …
a. Nhiệm vụ:
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn SHCM, sinh hoạt chuyên môn theo NCBH có hiệu
quả. Tổ chức hội giảng, chuyên đề về đổi mới PPDH, hình thức tổ chức bài học,
chuyên đề về soạn giảng giáo án trình chiếu giúp giáo viên nâng cao hiệu quả từng
tiết dạy.
b. Giải pháp
* Đối với tổ chuyên môn:
- Ngay từ đầu năm học các TCM phải tổ chức SHCM thống nhất PP đặc trưng,
lựa chọn hình thức tổ chức, đánh dấu từng bài, từng môn theo đúng chuẩn KTKN,
tích hợp các nội dung giáo dục qua bài dạy.
- Tổ chức SHCM theo NCBH có hiệu quả và đúng quy định 2 lần/HK
- Thường xuyên dự giờ, ký duyệt giáo án để điều chỉnh, giúp đỡ GV còn hạn chế
về chuyên môn.
* Đối với nhà trường:
- Mở chuyên đề về đổi mới PPDH, hình thức tổ chức, làm và sử dụng ĐDDH,
chuyên đề về soạn giảng giáo án trình chiếu. Khuyến khích giáo viên dạy trình chiếu
ít nhất 1 tiết dạy/HK.
- Tham dự đầy đủ các buổi SHCM của các tổ để theo dõi chỉ đạo.
3.4. Công tác bồi dưỡng học sinh phát triển năng lực, HS năng khiếu, phụ đạo
học sinh chậm phát triển năng lực.
a. Nhiệm vụ:
Chỉ đạo giáo viên phân loại đối tượng học sinh, đề ra kế hoạch bồi dưỡng học
sinh phát triển năng lực, HS năng khiếu, phụ đạo học sinh chậm phát triển năng lực
một cách thường xuyên, linh hoạt phù hợp với điều kiện trường, lớp mình phụ trách.
b. Giải pháp
Mở hội thảo về biện pháp bồi dưỡng học sinh phát triển năng lực, HS năng khiếu
và phụ đạo học sinh chậm phát triển năng lực.
- Đối với những lớp học 1 buổi/ngày: Phân loại đối tượng học sinh, mỗi tuần tổ
chức phụ đạo tại lớp vào buổi chiều từ 2 đến 3 buổi/tuần tại lớp học
- Đối với những lớp 2 buổi/ngày: Thực hiện có hiệu quả các tiết dạy ôn luyện
tăng cường ở buổi 2
3.5. Kế hoạch tổ chức hội thi cấp trường, cấp huyện
a. Nhiệm vụ:
- Triển khai Thông tư 21/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo ban hành điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông
Tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường đề giáo viên thi đua phấn đấu; nhà
trường xét công nhận GVG cấp trường.
b. Giải pháp:
- Ngay từ đầu năm học các TCM phải chọn, bồi dưỡng giáo viên trong tổ mình,
phân công giáo viên trong tổ dự thi cấp trường.
- Tổ chức Hội thi GVG vòng trường, thi giáo viên có tiết dạy giỏi nhân kỷ niệm
20/11….
Qua kết quả dự thi vòng trường, nhà trường chọn những giáo viên xuất sắc nhất
vào đội tuyển tiếp tục bồi dưỡng dự thi các cấp
3.6. Việc tổ chức dạy học ngoại ngữ
a. Nhiệm vụ:
- Tiếp tục thực hiện dạy Tiếng Anh đối với các khối lớp 3,4,5 ở tất cả các điểm
trường..
b. Giải pháp:
- Tham mưu lãnh đạo PGD đầu tư trang thiết bị cho phòng học ngoại ngữ.
- Tạo điều kiện cho 02 giáo viên Tiếng Anh của trường đi học và hoàn thành
khóa bồi dưỡng chuẩn B2
- Phối hợp với các trường trong xã để tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm
trường để học hỏi kinh nghiệm nâng cao nghiệp vụ tay nghề.
3.7. Giáo dục thể chất
a. Nhiệm vụ:
- Giáo dục học sinh một số kiến thức, kỹ năng để tập luyện giữ gìn sức khỏe,
nâng cao thể lực
- Rèn luyện cho học sinh có tác phong nhanh nhẹn, kỷ luật, thói quen tự giác tập
luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh và nếp sống lành mạnh.
- Học sinh vận dụng được những điều đã học vào nếp sống ở trường cững như ở
nhà.
b/ Giải pháp:
- Đầu tư trang thiết bị tạo điều kiện thực hiện tốt môn thể dục theo chương trình.
- Giáo viên thể dục phải được tập huấn, trang bị kiến thức y học để xử lý những
tình huống xảy ra trong lúc tập luyện.
- GV thể dục luyện tập và ôn luyện cho HS 36 động tác võ cổ truyền
- Kết hợp với Đội, Đoàn thanh niên tổ chức thi đấu giao lưu các môn thể thao, trò
chơi dân gian.
4. Công tác tổ chức quản lí
4.1. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, công khai,
dân chủ trong nhà trường, quản lí dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường
a. Nhiệm vụ:
Tiếp tục xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng,
đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Chú trọng bồi dưỡng năng lực cho cán bộ quản lí và đội ngũ nhà giáo về nội dung,
quan điểm đổi mới công tác quản lí, chỉ đạo nói chung, việc dạy học nói riêng.
Tích cực đổi mới công tác quản lí: thực hiện hiệu quả quyền tự chủ, “ba công
khai”, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất; tiếp tục đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin vào đổi mới công tác quản lý, sử dụng phần mềm EQMS
trong công tác báo cáo số liệu thống kê chất lượng giáo dục tiểu học ba kì đảm bảo
chính xác, kịp thời (theo Công văn số 9283/BGDĐT-GDTH ngày 27/12/2013 về việc
triển khai phần mềm quản lý chất lượng giáo dục tiểu học; sử dụng phần mềm phổ
cập theo Công văn số 7475/BGDĐT-KHTC ngày 14/10/2013 về việc Hướng dẫn triển
khai hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC; sử dụng phần mềm quản lý
trường học theo Quyết định số 558/QĐ-BGDĐT ngày 13/2/2012 về việc triển khai sử
dụng thống nhất hệ thống phần mềm quản lý trường học (VEMIS) trong các trường
phổ thông.
- Tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường với bất
kỳ hình thức nào
b. Giải pháp:
- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tạo điều kiện, áp dụng hính thức báo cáo, trao đổi
qua trang website, qua điện thoại để tiết kiệm thời gian và kinh phí hoạt động.
- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên
môn, thực hiện cuộc vận động “ Hai Không”, phong trào “ Xây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực”.
- Chỉ đạo giáo viên thực hiện có hiệu quả các tiết ôn luyện tăng cường trong buổi
2 ( đối với dạy 2 buổi/ngày). Phân loại đối tượng học sinh để có kế hoạch phụ đạo học
sinh chậm phát triển năng lực.
4.2. Công tác thi đua khen thưởng
a. Nhiệm vụ:
Thực hiện theo quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND huyện
Đầm Dơi, về việc ban hành quy chế về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn
huyện Đầm Dơi.
- Tiếp tục đổi mới thi đua khen thưởng, chống bệnh thành tích.
b. Giải pháp
- Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng để theo dõi, đánh giá thi đua của giáo
viên và học sinh nhằm dân chủ, khách quan..
- Phối hợp với Công đoàn xây dựng tiêu chí thi đua, quy chế thi đua nội bộ đảm
bảo xét thi đua đúng tiêu chuẩn, đúng thành tích bảo đảm thiết thực, hiệu quả, nhằm
động viên khích lệ, phân đấu dạy tốt, học tốt.
4.3. Quản lí về hồ sơ sổ sách trường học
a. Nhiệm vụ:
Thực hiện đầy đủ hệ thống hồ sơ sổ sách theo quy định của Điều lệ trường tiểu
học, Thông tư 22/2016-BGD
Triển khai quy định hồ sơ sổ sách bắt buộc đối với từng tổ chức, đoàn thể, cá
nhân trong nhà trường.
b. Giải pháp:
- Mở chuyên đề về hồ sơ sổ sách, CBGVNV phải nắm được những laoị hồ sơ
nào phải quản lý và lưu giữ vô thời hạn để có ý thức quản lý, lưu giữ
- Phân công người quản lý, lưu trữ:
+/ Người đứng đầu tổ chức, đoàn thể có trách nhiệm quản lý và lưu giữ hồ sơ của
tổ chức, đoàn thể mình quản lý, hết nhiệm kỳ bàn giao cho người thay thế.
+/ Thực hiện tốt công tác văn thư trường học để quản lý và lưu giữ hồ sơ, sổ sách
của nhà trường
4.4. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan nhà trường, công tác phối
hợp và đảm bảo an ninh, an toàn trường học, y tế học đường, …
a. Nhiệm vụ:
- Quản lý, sử dụng tốt CSVC sẵn có, có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng để nâng cấp
CSVC hàng năm.
- Xây dựng nhà trường Xanh – Sạch – Đẹp.
- Thực hiện tốt kỷ cương, nền nếp, xây dựng trường học an toàn, thực hiện tốt
công tác y tế trường học.
b. Giải pháp
- Bàn giao CSVC, trang thiết bị cho GV,NV quản lý sử dụng
- Thực hiện tốt công tác XHHGD để duy tu bảo dưỡng trường, lớp.
- Phối hợp với chính quyền địa phương để giữ an ninh, trật tự bảo đảm trường
học an toàn.
- Chăm sóc tốt cây xanh đã trồng, hoàn thành hàng rào cây xanh điểm lẻ. Phân
công trực vệ sinh hàng ngày cho từng lớp, từng buổi.
- Hợp đồng với bệnh viện Đầm Dơi để khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc sức
khỏe cho học sinh. Tham mưu tuyển, viên chức y tế trường học đạt chuẩn về trình độ
đạo tạo theo quy định (có bằng y sỹ)
4.5. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc
gia; giao lưu hợp tác với các đơn vị trong và ngoài tỉnh
a. Nhiệm vụ:
- Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trường học. Qua đó nắm được các tiêu
chí, tiêu chuẩn đã đạt và chưa đạt. Từ đó xây dựng kế hoạch, phân công thực hiện
những tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt các loại hồ sơ còn thiếu.
b. Giải pháp:
Công tác khảo thí thực hiện theo hướng đánh giá năng lực người học, ứng dụng
mạnh mẽ công nghệ thông tin trong khảo thí, bảo đảm công bằng, khách quan, chính
xác, tin cậy, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho người dạy và người học.
Đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục trường học, tăng cường công tác tự
đánh giá, đánh giá ngoài, cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
5. Công tác phát triển đội ngũ giáo viên
5.1. Triển khai đánh giá đội ngũ CBQL, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ
theo chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên
a/ Nhiệm vụ:
- Tiếp tục thực hiện đánh giá và bồi dưỡng nâng cao năng lực theo chuẩn hiệu
trưởng, phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông; đánh giá phân loại
công chức, viên chức theo VB số 02/VBHN-BNV Văn bản hợp nhất NĐ56/2015 và
NĐ 88/2017
- Bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lí chỉ đạo và trong
đổi mới phương pháp dạy học. Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương
trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số
32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011) và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên
tiểu học (ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012).
b. Giải pháp:
- Triển khai để cán bộ, giáo viên nắm vững chuẩn các lĩnh vực cần đạt được theo
chuẩn nghề nghiệp, đối chiếu với chuẩn để xây dựng kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng
nhằm đạt chuẩn theo yêu cầu.
- Triển khai, chỉ đạo thực hiện đánh giá, phân loại theo đúng quy trình theo quy
định.
- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi vòng trường theo Thông tư Số: 21/2010/TTBGDĐT, tham gia thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí
Minh giỏi, tham gia Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi theo Thông tư số
43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định
5.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên
a. Nhiệm vụ:
- Bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lí chỉ đạo và trong
đổi mới phương pháp dạy học. Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương
trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo Thông tư số
32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011) và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên
tiểu học (ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012).
b. Giải pháp
- Nâng cao hiệu quả SHCM của các tổ thống nhất phương pháp, lựa chọn hình
thức tổ chức dạy - học phù hợp với điều kiện thực tế HS, điều kiện nhà trường. Phối
hợp với các trường trong xã tổ chức SHCM theo cụm trường để giáo viên học hỏi
kinh nghiệm, đặc biệt là đối với viên chuyên.
- Mở chuyên đề về soạn giảng trình chiếu, chuyên đề về đổi mới PPDH, làm và
sử dụng ĐDDH, chuyên đề về đánh giá học sinh theo Thông tư 30/BGD
- Quan tâm bồi dưỡng giáo viên nhằm không ngừng nâng cao tay nghề, lý luận
chính trị. Mặt khác tạo điều kiện giáo viên theo học các lớp ĐHTX đáp ứng yêu cầu
đổi mới giáo dục
5.3. Công tác đoàn thể
a. Nhiệm vụ:
- Kiện toàn các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, phân công đảm trách công
việc đúng chức trách và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.
- Tham mưu, tạo điều kiện cho giáo viên phụ trách các tổ chức, đoàn thể được
tập huấn nghiệp vụ theo lĩnh vực phụ trách, tham quan để trau dồi, học hỏi kinh
nghiệm.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động như: VN-TDTT, các trò chơi dân gian để GVHS tham
- Quản lý, chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể hoạt động có hiệu quả và ngày càng lớn
mạnh.
b. Giải pháp:
* Đối với Chi boä:
- Phân công phụ trách các tổ chức, đoàn thể là những Đảng viên có kinh nghiệm,
có tâm huyết bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.
- Thường xuyên giới thiệu quần chúng giaoí viên ưu tú cho Chi bộ bồi dưỡng,
kết nạp đảng viên mới.
* Đối với Công đoàn
- Phát động phong trào thi đua, công đoàn viên đăng ký thi đua năm học, dăng
ký đề tài SKKN thực hiện trong năm học.
- Chăm lo đời sốn vật hất, tinh thần cho CB,GV,NVm manh6 dạn đấu tranh
giành quyền lợi và chế độ chính sách cho Công đoàn viên.
- Theo dõi, chấm công nghiêm túc, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời.
- Thường xuyên giám sát, kiểm tra đôn đốc Công đoàn viên thực hiện tốt mọi
nhiệm vụ được giao.
* Đối với Đoàn TNCS HCM
- Tổ chức nhiều hoạt động đoàn, giao lưu văn nghệ thể thao để đoàn viên tham
gia
- Đăng ký công trình, phần việc do Đoàn Thanh niên phụ trách thực hiện trong
năm học.
* Đối với Đội thiếu niên tiền phong Chí Minh:
- Thành lập Chi đội mẫu, thực hiện tốt phong trào kế hoạch nhỏ.
- Thành lập đội cờ đỏ, Tổng PTĐ chỉ đạo đội cờ đỏ thực hiện có hiệu quả
- Tham mưu với HĐĐ xã, nhận chăm sóc nhà bia tưởng niệm của xã
- Thực hiện tốt phong trào đội, quỹ đội…. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động
ngoại khóa như VN, TDTT, hái hoa văn học, phát động các phong trào thi đua theo
chủ điểm, chủ đề, các ngày lễ, ngày truyền thống để học sinh tham gia rèn luyện KNS
góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
* Đối với văn phòng:
- Thực hiện cải cách hành chính, trực và xử lý công việc kịp thời
- Trang trí, sắp xếp nơi làm việc ngăn nắp, khoa học
- Triển khai các loại văn bản kịp thời, lưu trữ tốt các loại hồ sơ, công văn đi đến.
- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ văn phòng theo quy định.
* Đối với Thư viện:
- Thực hiện kiểm kê SGV, tài liệu giảng dạy, TBDH đầy đủ theo định kỳ 3
lần/năm học
- Nhận, cấp phát đầy đủ, kịp thời VPP, SGK,SGV,TBDH. Cấp phát, thu hồi có
theo dõi, ký nhận.
- Thực hiện tốt các loại hồ sơ theo quy định, mô tả, sắp xếp các loại sách, TB
khoa học.
Sắp xếp lịch đọc sách cho GV-HS hàng ngày, trực theo giờ hành chính để đón
tiếp HS - GV đọc truyện và sách tham khảo.
6. Công tác PCGDTH và PCGDTH đúng độ tuổi
a. Nhiệm vụ:
- Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học
- Triển khai thực hiện Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 quy định
về bảo đảm nội dung, quy trình thủ tục kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù
chữ; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
- Thu nhận hết trẻ trong độ tuổi vào học trường tiểu học tại địa bàn; tạo mọi
điều kiện và cơ hội cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đi học và hoàn thành
chương trình tiểu học.
b. Giải pháp:
- Thực hiện nghiêm túc việc rà soát, cập nhật toàn bộ số trẻ trong độ tuổi phổ
cập trên địa bàn quản lý, để đảm bảo phản ánh đúng tình hình thực tế; thực hiện
nghiêm túc phần mềm phổ cập về quản lý dữ liệu;
- Tích cực, chủ động tham mưu với các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương
xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực với giải pháp tích cực để nâng cao chất
lượng giáo dục, củng cố, duy trì đạt chuẩn vững chắc và phấn đấu đạt chuẩn mức độ
cao hơn.
7. Công tác XHHGD - Ban đại diện Cha mẹ học sinh
a. Nhiệm vụ:
- Kiện toàn ban Đại diện cha mẹ học sinh, xây dựng kế hoạch đi vào hoạt động
- Tham mưu với chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương, các mạnh
thường quân vận động XHHGD để duy tu bảo dưỡng CSVC trang thiết bị trường học.
b. Giải pháp:
- Chỉ đạo GVCN ngay từ đầu năm phải họp phụ huynh lớp, bầu Chi hội phụ
huynh.
- Bầu ban Đại diện CMHS của trường, điểm trường
- Hội nghị phụ huynh toàn trường để đánh giá hoạt động năm học qua, triển khai
dự kiến kế hoạch 2019 – 2020 để thống nhất kế hoạch hoạt động năm học.
- Tham mưu với cấp ủy xã, phối hợp với Ban Đại diện CMHS khảo sát CSVC
trường học thành lập Ban vận động XHHGD từ các mạnh thường quân, các công ty,
xí nghiệp… để có nguồn kinh phí sửa chữa, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng CSVC trang
thiết bị trường học
V. CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ

ThángNội dung kiểm traĐối tượng
được kiểm
tra
Bộ phận
phụ trách
8/2019Kiểm tra vệ sinh, CSVC phục vụ
năm học mới
HT, PHT
Kiểm tra việc thu nhận học sinhVT-GVHT, PHT
9/2019Kiểm tra nề nếp, soạn giảngGiáo viênHT, PHT
Kiểm tra công tác thư việnThư việnPHT
Kiểm tra công tác Văn phòngVăn ThưHT
10/2019Kiểm tra hồ sơ chuyên mônGiáo viênTTCM, HT,
PHT
11/2019Kiểm tra chuyên đềGiáo viênHT, PHT
12/2019Kiểm tra chuyên đề
Kiểm tra kết quả đánh giá học sinh
HK I.
Kiểm tra toàn diện GV( 30%)
Giáo viênHT,PHT
1/2020KT bảo quản CSVC
Kiểm tra kế hoạch hoạt động HK II
Giáo viên,
TT TCM
HT
PHT
2/2020Kiểm tra nề nếp, soạn giảngGiáo viênPHT
3/2020Kiểm tra toàn diệnGV,TT TCMHT,PHT
4/2020Kiểm tra toàn diệnGiáo viên,
TT TCM
PHT,PHT
5/2020Kiểm tra kết quả đánh giá học sinh
cuối năm học
Giáo viênHT,PHT

VI. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TỪNG THÁNG

ThángNội dung chínhNgười phụ
trách
Lãnh đạo
trường theo
dõi, chỉ đạo
8/2019- Sửa chữa CSVC, sắp xếp tổ chứcHTHT
- Tổ chức ngày tựu trường, phân công
chuyên môn, lập thời khóa biểu, học nội
quy HS
- Lao động Dọn vệ sinh trường lớp
PHT
GVCN 4,5
PHT
Tổng PTĐ

 

- Tuyên truyền, vận động, thu nhận HSVP, GV,HT
9/2019- Tổ chức khai giảng năm học mới
- Thực hiện dạy học theo KH thời gian
năm học
- Hội nghị CB,CC,VC
GV
HT
PHT
HT
- Duyệt BC giáo vên
- Hội nghị CNCCVC
Phúc
HT,CTCĐ
HT
10/2019KT chuyên đề giáo viênPHT,HTHT
11/2019Tổ chức ôn lại truyền thống nhà giáo
VN 20/11
Thi GVG vòng trường
HT
PHT
HT
Thi Văn nghệ chào mừng ngày 20-11Tổng Phụ
trách Đội
PHT
12/2019Tổ chức các hoạt động ôn lại truyền
thống quân đội nhân dân VN 22/12, “
Uống nước nhớ nguồn”, “Áo lụa tặng
bà”
Tổng Phụ
trách Đội
PHT
Kiểm tra chuyên đề giáo viênPHTHT
Ra đề - Kiểm tra cuối kỳ ITT TCMPHT
1/2020KT học kỳ IGVPHT
Tổng kết học kỳ IPHTHT
Triển khai KH học kỳ IIHTHT
Thực hiện Dạy-Học học kỳ II(13/1/2020)GVPHT
2/2020Kiểm tra toàn diện GVPHTHT
3/2020Tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày
thành lập đoàn 26/3
TPT ĐộiPHT
Tổ chức Thi kể chuyện về Bác HồTPT ĐộiPHT
4/2020Kiểm tra toàn diện giáo viênPHTHT
5/2020Ra đề, Kiểm tra cuối kỳ IIGV,TTTCMPHT
Đánh giá, xếp loại CC, VC, chuẩn HT,
PHT, chuẩn NNGVTH
CTCĐ
PHT
HT
Xét thi đua cuối năm
Tổng kết năm học
CTCĐ
PHT
HT

D/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
Để cụ thể hóa kế hoạch có tính khả thi cao, sau Hội nghị CB,CC,VN đầu năm,
nhà trường tổ chức SHCM bàn giao chỉ tiêu cho từng khối lớp, đoàn thể, cá nhân. Chỉ
đạo các TCM giao chỉ tiêu cho từng tổ viên sao cho phù hợp với tình hình học sinh,
năng lực của giáo viên để cùng nhau phấn đấu.
- Xây dựng Nghị quyết, quy chế làm việc cho đoàn thể, cá nhân thực hiện.
- Tổ chức sơ kết, tổng kết, Phân tích nguyên nhân, ưu điểm, tồn tại để tiếp tục
phát huy những thành tích và có những biện pháp khắc phục tồn tại nhằn hoàn thành
tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

Nơi nhận:
- CB,GV,NV
- Website của trường
- Lưu VT
HIỆU TRƯỞNG

 

Bài viết liên quan