KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6 NĂM 2020

Tài liệu đính kèm: Tải về
PHÒNG GD&ĐT ĐẦM DƠI
TRƯỜNG TH TÂN THUẬN
                                                                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 06/KH-TH                                                                                                                                              Tân Thuận, ngày 30 tháng  5 năm 2020

                                                                                          KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6 NĂM 2020
                                                                     Chủ điểm: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1/6
A. Yêu cầu:
1. Tiếp tục có biện pháp duy trì sĩ số học sinh nhẳm giảm thiểu học sinh bỏ học trong thời gian còn lại của năm học.
2. Rà soát chương trình, thực hiện tốt tích hợp giáo dục: Phòng tránh đuối nước, KNS…..; có kế hoạch dạy bù hoàn thành chương trình ngày 3/7.
3. GVCN căn cứ vào kết quả giữa kỳ II, có kế hoạch phụ đạo học sinh thường xuyên không HTBH ở lớp, nâng cao chất lượng các tiết ôn luyện tăng cường buổi
chiều.
4. TCM xây dựng đề cương ôn tập, gửi GVCN tổ chức hướng dẫn học sinh ôn tập cuối HK II
5. Tổ chức ra đề kiểm tra cuối HK II đúng chuẩn KTKN môn học, lớp học, tiến hành kiểm tra, nhận xét đánh giá kết quả HT của học sinh đúng TT 22, hoàn thành
kiểm tra ngày 3/7 ( có lịch sau); thực hiện tốt phần mềm SMAS về đánh giá học sinh, phiếu liên lạc điện tử, Học bạ điện tử ( khối 1,2)
6. Công tác kiểm tra:
- TCM: tăng cường công tác dự giờ, ký duyệt hồ sơ giáo án tổ viên, đảm bảo nắm vững ưu khuyết điểm từng tổ viên làm cơ sở đánh giá xếp loại và xét khen
thưởng cuối năm.
- Nhà trường: Tiếp tục kiểm tra, ký duyệt hồ sơ giáo án, hoàn thành công tác kiểm tra toàn diện GV,NV
( Lưu ý: PHT có lịch kiểm tra dự giờ cụ thể, riêng TPT Đội, VP, TV hiệu trưởng sẽ thông bào trên Zalo hỏa tốc)
7. Đánh giá chuẩn HT,PHT, chuẩn GVPT: PHT triển khai quán triệt cách thức đánh giá chuẩn giáo viên, hướng dẫn GV tranh thủ tự đánh giá và tìm kiếm minh
chứng.
8. Công tác tổ chức, đoàn thể:
- Tổ chức đánh giá công chức, viên chức đúng theo NĐ 88
a. Công đoàn: Phối hợp với chính quyền xét khen thưởng đúng thành phần, đúng thành tích nhằm khuyên khích CBGVNV không ngừng vươn lên trong công tác.
CTCĐ triển khai hướng dẫn khen thưởng, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua năm học 2019 – 2020
b. Đội TNTP Hồ Chí Minh
- Tổ chức kiểm tra công nhận chuyên hiệu đội viên, hoàn thành kết nạp đội viên mới.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tự quản: nền nếp học tập, giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp
c. Kế toán – VP
- Chi trả chế độ công tác phí hết tháng 5
- Hoàn thành bộ hồ sơ lưu trữ văn phòng
d. Thư viện, thiết bị:
- Lên lịch thu hồi SGK, TBDH.
- Tiến hành kiểm kê thư viện cuối năm học, hoàn thành trước ngày 10/7
9. Công tác vệ sinh, bảo quản CSVC, cảnh quan trường lớp
- Thực hiện tốt vệ sinh nền nếp hàng ngày
- Sửa chữa bàn ghế GV, HS tránh hư hỏng nặng.
- Điểm Hiệp Hải: GV phối hợp với phụ huynh trống hàng rào cây xanh hoàn thành ngày 15/6
- Điểm Xóm Tắc trồng thêm hai đầu hàng rào phía trước, hoàn thành 15/6. Cây bóng mát sân trường xem xét chặt tỉa cành tránh lật đổ vào mùa mưa giông 

Trên đây là kế hoạch tháng 6 năm 2020 của trường tiểu học Tân Thuận, các tổ chức, đoàn thể làm căn cứ xây dựng kế hoạch theo lĩnh vực phụ trách và triển khai
thực hiện đúng kế hoạch đề ra./.

Nơi nhận:
- Website trường
- Mail cá nhân CBGVNV
- Lưu: VT.
                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG


                                                                                                         Thi Văn Phúc

 

Bài viết liên quan